Παράδοση έργου

Παραδόθηκε το έργο της νέας αποθήκης της εταιρίας AST το οποίο κατασκεύασε η Magmetal. Πρόκειτε για μια μεταλλική κατασκευή 2,000 τ.μ. ................